فال عشق با ورق - زیپ
چهارشنبه 12 تیر 1387 @ 04:30 ب.ظ

فال عشق با ورق

این فال برای اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت به آن شخص است.  یک فال ساده و بسیار جالب و تعجب آور!  ابتدا ورق ها را خوب بر بزنید به حالتی که پشت ورق ها را ببینید نه روی ورق را. سپس به تعداد اسم شخص مقابل کارت بچینید. مثلا مینا دارای 4 حرف است بنابرین باید از اول دسته به ترتیب ۴ ورق کنار هم بگذاریم و سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر کردن همه ۴ دسته می کنیم. سپس دسته ها را از اولین دسته روی هم قرار دهید. حالا شروع به خواندن و تعبیر می کنیم. شما باید ورق های مشابه را پیدا کنید و کنار بگذارید. مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعی بود . چنانچه کنار هم بودند انها را از بقیه دسته جدا کرده و کنار بگذارید و به این ترتیب همه ورق های مشابه را کنار بگذارید و تعبیر کنید:
  

 

۱ : یا همان تک نشان دوست داشتن

۲ : تردید و ۲دلی
۳ : ازدواج قصد ازدواج داشتن  

۴ : مشکل داشتن  

۵ : ناراحتی و غم
۶ : تماس و ارتباط تلفنی - نامه  

۷ : حکایت از فکر کردن زیاد و به یاد او بودن را دارد
۸ : از تیپ و قیافه شما خوشش میاد

۹ : از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد
۱۰ : فاصله- دوری
سرباز : اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد یعنی شخص دیگری هم در زندگی او نقش مهمی دارد
دام : اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر برای مرد باشد یعنی زنی دیگر را هم دوست دارد
شاه : به معنی سلطان دل بودن
سپس از کارت های باقیمانده یک کارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بکشید و یک کارت با نیت احساس خود فال گیرنده بکشید و کارت سوم را با نیت احساس مشترک بکشید و تعبیر کنید.