Data Binding : فراخوانی XML در Html - زیپ
یکشنبه 21 تیر 1388 @ 11:56 ب.ظ

Data Binding : فراخوانی XML در Html

یکی از مواردی که در زبان HTML نهفته مونده فراخوانی یک فایل XML در HTML با استفاده از خصوصیات تگ های Span و xml هست , این روش که بر مبنای مدل DSO که مخفف Data Source Object برنامه ریزی شده می تواند اطلاعات یک فایل XML را در قالب فایل HTML بخواند .در این روش ما فرض میکنیم یک فایل XML به صورت زیر داریم


<?xml version="1.0"?>
<products>
<item>
<name>Sample 01</name>
<price>350</price>
<manufacturer>Copamny 01</manufacturer>
</item>
<item>
<name>Sample 02</name>
<price>290</price>
<manufacturer>Copamny 03</manufacturer>
</item>
<item>
<name>Sample 03</name>
<price>400</price>
<manufacturer>Copamny 03</manufacturer>
</item>
</products>


قصد داریم تا در یک جدول اطلاعات فوق را نمایش دهیم

با استفاده از تگ های xml و span و خصوصیت datafld تگ span میشه اطلاعات فایل XML را فراخوانی کرد !
ساختار فایل HTML هم به صورت زیر میشه


<html>
<head>
<xml id="list" SRC="products.xml"></xml>
</head>
<body>
<table datasrc="#partsList">
<thead>
<th>Name</th><th>Price</th><th>Manafacturer</th>
<thead>
<tr>
<td><span datafld="name"></span></td>
<td><span datafld="price"></span></td>
<td><span datafld="manufacturer"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>